top of page

Make your reservation below

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Welke uren/dagen kunnen we reserveren? On which hours/days can we make a reservation?
De beschikbare dagen en uren staan in de onderstaande tool. You can find the available hours and days in the tool below

2. Hoelang kunnen we blijven? How long can we stay? 

We voorzien voor elk gezelschap 1u30. We provide 1h30 for every company.

3. Hoe reserveren voor meer dan 6 personen? How to make a reservation for more than 6 persons?
U kan alleen reserveren via mail of telefonisch (regels voor groepen onderaan).
You can only make a reservation via e-mail or by phone (see rules below).

3. Heeft u een kinderstoel? Do you have a chair for kids?
Er zijn 3 kinderstoelen beschikbaar. Deze zijn niet reserveerbaar. We have 3 chairs for kids. These are not bookable.

4. Kunnen jullie de tafel extra versieren? Can you make our table party proof?
Natuurlijk! Wij voorzien een leuke versiering aan 35 euro. Bestel dit via e-mail. Of course! We provide decoration for 35 euro. Order via e-mail.

5. Zijn honden toegelaten? Are dogs allowed?
Ja. Yes.

Annulation No show

Gelieve ons tijdig te contacteren indien u wenst te annuleren. Please contact us if you want to cancel your reservation.

Indien u niet gearriveerd bent (zonder telefonisch verwittigen MET bevestiging) binnen 15 min na uw reservatieuur, bellen wij u op, erna geven wij uw tafel door aan andere klanten.
Andere kanalen zoals Facebook, Instagram, ... kunnen wij niet nakijken tijdens de werkdag.

If you don't show up (without letting us know by phone WITH confirmation) at the hour of your reservation or max 15 minutes afterwards we will call you, after that your table will be free for other guests.
We cannot check mail, Facebook, etc. during the working hours.
bottom of page